BOJ / K6

BOJ / K6

acabado-BOJ / K6
ACABAT: Satinat
UE 6/120 221mm